ERF toetus


Projekt „MP ja Puitmeister OÜ ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa
Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Freesi soetamisega muutub MP&Puitmeister OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti
tulemusena valmistatakse aiaposte väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega.
Freesi soetamisega muutub tootmine efektiivsemaks ja suureneb toodangumaht.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust.
Projekti tulemusena suureneb aiapostide ja saepuru toodangumaht. Projekti tulemusena paraneb
kuuse- ja männilattide kasutus.

Toetuse summa:
105 000 €

Väikebussi rent