Produkter

Råmaterialet til avrundede stolper stammer fra innenlandske skoger. Kunden kan etter eget ønske velge mellom furu- og grantre. Etter avrunding tørkes stolpene i Secal tørkeanlegget til 25% fuktinnhold og dypimpregneres til impregneringsklassen i henhold til kundens ønsker.

Stolpene kan deretter:

  • Avfases
  • Hvesses
  • Halveres
  • Bores hull i
Väikebussi rent